Om Varde kommunes vision: vi i naturen - og hvem du kan kontakte

 


Du er velkommen til at kontakte Lisbeth Kjær med dine spørgsmål, kommentarer eller idéer til visionen.

Alle henvendelser er velkomne - både små og store. Vi vil gerne hjælpe med alle de forskellige initiativer, som understøtter dit arbejde med visionen.

Lisbeth Kjær
Udviklingskonsulent
likj@varde.dk
tlf. 7994 6709

Om "Vi i Naturen"


Vi i naturen er et sekretariat der arbejder i netværk med at implementere visionen. Vi arbejder med borgere, virksomheder, organisationer, institutioner og foreninger – kort sagt med alle som gerne vil og alle som har en idé eller et forslag.

Vores mål er at visionen er kendt og brugt af alle i Varde Kommune. At vi bruger og tager afsæt i visionen så den skaber mening. Så vi bruger naturen som ressource til at skabe udvikling, vækst og høj livskvalitet.

MÅL FOR VISIONSARBEJDET
 

  • Visionen danner udgangspunkt og ramme for Varde Kommunes aktiviteter og ydelser
  • Visionen er en positiv og ansvarsskabende fortælling om naturens værdier og muligheder for både offentlige som private aktører
  • Visionen kendes og bruges aktivt af alle i Varde Kommune
  • Visionen tilfører de kommunale ydelser merværdi
  • Visionen styrker virksomhedernes grundlag
  • Visionen gør Varde Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve

Udvalget for Økonomi og Erhverv 27. januar 2016

VI I NATUREN – RÅDET
 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 24. juni 2015 nedsat et nyt råd: Vi i naturen rådet.

Rådet fungerer som et ”advisory-board” for forvaltningen i forhold til implementering af visionen. Det har et strategisk sigte og skal have fokus på at skabe nye måder på at integrere naturen på, bredt set.

Rådet er et supplement til andre centrale samarbejdspartnere og nedsatte fora, der allerede arbejder med emner, som også vedrører indholdet i visionen. 

Rådet skal bl.a. have et særligt blik for implementering af visionen i hele Varde Kommune og skal også bibringe forvaltningen de mere skæve indsigter og perspektiver, som kan medvirke til at visionen kommer ud og leve i alle hjørner af kommunen.

Rådet er sammensat så det består af bl.a. af repræsentanter fra områderne: erhverv, landbrug, fødevarer og turisme, udviklingsrådene, kultur- og fritidslivet. Byrådet er repræsenteret ved borgmester Erik Buhl Nielsen og Niels Christiansen. Rådet mødes mindst 2 gange årligt og ellers ad hoc.

Bliv inspireret

Se hvordan andre har brugt visionen i praksis og bliv inspireret.