Vi lærer hinanden at kende i naturen

Daginstitutionen Østervang og Børnehaven Smørhullet har udvidet deres samarbejde i forhold til de kommende skolebørn. 

”Forskningsmæssigt, ved vi at børn i alderen 0-6 år har særligt brug for den stimulation, som barnet får når vi opholder os i naturen. Derfor sørger vi her konkret for, at vi afholde en række aktiviteter for børnene i naturen – så børnene dermed kan lærer hinanden at kende.

– Marianne Morsing Hansen, dagtilbudsleder

Når de ældste børnehavebørn mødes, er målet at de lærer hinanden at kende forud for skolestart. Det udvikler og styrker børnenes kendskab og relation til hinanden, og det hjælper med at sikre, at skolestarten bliver god og tryg.

Hver måned laver fælles aktiviteter i naturen kun for de ældste børnehavebørn. De tager fx på strandtur og lærer om dyreliv på stranden, er på fælles skovtur i Lunden eller laver arrangementer hvor de fx tager på besøg på plejecentret ved siden af børnehaven.

Marianne Morsing Hansen er dagtilbudsleder, og hun fortæller at det er deres erfaring, at naturen er et særligt attraktivt mødested for børnene, der er plads til rum til alle og det fremmer børnenes trivsel. Der er ligestilling i Naturen – og alle har lige stor mulighed for at gøre brug af den.

Se hvordan andre bruger visionen

Erfaringer med visionen