Vi er bæredygtige i naturen

Grøn tankegang, medarbejdertrivsel og det sunde liv

Brink Smede og VVS ApS tager aktivt del i visionen, og virksomheden gør hvad de kan for at passe på naturen. Både når de tænker på medarbejdertrivsel – gode arbejdsliv er sunde liv – og når de arbejder med virksomhedens produkter.

Grøn tankegang


Med den grønne tankegang i baghovedet arbejder direktør Jørn Brink med materialerne på en bæredygtig måde. Fx ved at minimere spild og at affaldssortere. 

Hos Brink Smede og VVS ApS arbejder de også med bæredygtige og miljørigtige opvarmningsformer som jordvarme og luft-vand-varme. De er stolte af at have visionen med i arbejdet, og de prøver at få flere med i bevægelsen om visionen. Deres produkter leveres naturligvis med eget logo men de markedsfører sig også med Vi i Naturens logo. Ikke fordi de skal, men fordi det er en bevægelse som de bakker op om af hjertet. Dermed håber de at få flere til også at have omtanke for hvordan vi bruger naturen og værner om den.

Se hvordan andre bruger visionen

Erfaringer med visionen