Vi dyrker krydderurter i naturen og skaber en fælles interesse

Vera er aktivitetsmedarbejder i Carolineparken, og nyder sit arbejde med de ældre beboere. Her fortæller hun, hvordan hun med afsæt i visionen Vi i Naturen arbejder med at lave bedre ældre pleje og trivsel:

Urtehave skaber fælles interesse

”Vi fik en ny beboer ind på plejecenteret, som tidligere havde ordnet haver for folk. Da vi også havde en tidligere gartner boende, gav det god mening at tage afsæt i beboernes tidligere arbejdsliv til at skabe godt indhold i deres liv på Carolineparken.

Vi anlagde derfor en ny lille have, og jeg tænkte at et lille afgrænset område, som er overskueligt vil være bedst. Vi valgte at vi ville dyrke krydderurter i vores nye have."

En god aktivitet i dagligdagen

"Jeg har erfaring med at lave og bruge urtesalt af sammen med beboerne i løbet af sommeren. Derfor var det spændende at dyrke nogle planter, hvor flere vil have interesse i at dyrke, passe og bruge urterne.

Vores fælles krydderurtehave er dermed en god aktivitet i dagligdagen som mange er optaget af og glæder os over. Det bliver også en fælles interesse, som forener beboerne på tværs."

”Vi fik en ny beboer ind på plejecenteret, som tidligere havde ordnet haver for folk. Da vi også havde en tidligere gartner boende, gav det god mening at tage afsæt i beboernes tidligere arbejdsliv til at skabe godt indhold i deres liv på Carolineparken."

Se hvordan andre bruger visionen

Erfaringer med visionen